Slopa straffrabatten för unga som begår brott

Publicerad i VLT, 170420

Idag debatterar riksdagen och justitieutskottet flera förslag kring unga lagöverträdare. Det är orimligt och inte försvarbart att dagens lagstiftning ger ungdomar som begår mycket allvarliga brott en ungdomsrabatt när domstolarna utdömer straff. Detta endast på grund av att personen är 18 eller 20 år. Liberalerna har därför lagt ett förslag med krav på en översyn av hela straffsystemet för personer mellan 18-21år eftersom det här finns en skarp gräns för straffnivåerna. Den behöver ses över i syfte att kraftigt minska eller slopa rabatten. En majoritet i riksdagen har bifallit vårt förslag och kammaren väntas följa detta.

Det som är förvånande är att regeringspartierna och Vänsterpartiet reserverar sig mot detta. Parallellt hör vi dagligen uttalanden från regeringen om att vi både behöver skärpa straffen för attacker mot blåljuspersonal som att se över påföljderna. Men Socialdemokraterna är inte trovärdiga. Det finns inget pågående arbete om straffrabatten för unga. Och när det gäller attacker mot blåljus kan en ny lag träda ikraft tidigast 2019. Men ungdomar som kastar sten och hotar polis och ambulans är ett problem här och nu. Liberalernas rättspolitiska arbetsgrupp har tagit ett steg längre. Vi anser att straffrabatten helt slopas för ungdomar i åldern 18–21 år som återfaller i ny brottslighet efter att tidigare ha dömts för brott.

För förstagångsförbrytare ska den däremot finnas kvar, även med detta förslag blir det en kraftfull omläggning av dagens system och en tydligare signal till ungdomar som idag begår allvarliga brott. Den senaste tiden har vi sett återkommande dödsskjutningar, många ungdomar är inblandade både som offer men också förövare.

Att en person som upprepade gånger begått grova brott – till exempel väpnat rån eller grov misshandel – ska få lindrigare straff endast på grund av att man ännu inte fyllt 21 år ger en helt fel signal. Liberalernas arbetsgrupp föreslår också att alla brott som begås av unga lagöverträdare under 15 år alltid ska utredas.

Straffmyndighetsåldern är 15 år och detta ska inte ändras, men redan i dag finns en möjlighet att utreda särskilt allvarliga brott som begås av personer under 15 år för att få klarhet i vad som hänt. Vi menar att det är ett allvarligt tecken om en ung människa börjar begå brott, och därför ska huvudregeln vara att alltid utreda och sedan ta ställning till vilken åtgärd socialtjänsten behöver vidta.

Vi vill även att en alternativ form av ungdomstjänst införs även för icke straffmyndiga. Hur den ska utformas blir upp till kommunens verksamheter att besluta om, men vi ser ett stort behov av fler och tidiga konsekvenser för att förhindra att ungdomar fortsätter att begå brott. Idag är situationen den att unga kriminella aktivt och medvetet används av äldre knarklangare och i annan grov brottslighet just för att de inte riskerar påföljd, alternativt att de snabbt kommer ut på gatan igen efter att ungdomsrabatten beviljats.

Principen som idag är vägledande för domstolsväsendet är dels lägre straff när personen är under 21 år, dels att det ska finnas särskilda skäl att döma en person till fängelse. Dagens beslut i riksdagen innebär att vi idag riktar ett krav till regeringen att snarast återkomma med ett lagförslag som ändrar denna ordning. Samhället ska arbeta brottsförebyggande, i skolan, med sociala insatsgrupper och andra åtgärder. Men när unga kriminella, även de mellan 18-21 år begår allvarliga brott, måste de också ges en konsekvens fullt ut.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *