Avgörande locka tillbaka poliser som slutat

Replik, publicerad på DN Debatt, 170425

Jag instämmer i analysen som tre företrädare för polisutbildningen gör på DN Debatt (23/4) när det gäller vikten att fokusera på kvalitet och inte kvantitet. Nya polishögskolor löser inte dagens problem när vi har fler poliser som slutar än som börjar. Vi vet att en sådan åtgärd inte löser problemet när platser står tomma på våra lärosäten.

Liberalerna tror heller inte att Sverige når bättre polisverksamhet med sänkta antagningsregler och slopade begåvningstester. Frågan om rekryteringen till polisutbildningen har vi lyft i flera riksdagsdebatter. Regeringen har trots detta inte vidtagit en enda åtgärd som skulle öka söktrycket till polisutbildningen – eller för att stoppa avhoppen från polisyrket. Dessa delar hänger ihop.

Liberalernas ambition är att vi ska kunna öka antalet poliser med 5.000 till 2027. Vi måste utveckla kvaliteten vid polisutbildningen genom att öka de praktiska momenten i utbildningen för att bättre förbereda blivande poliser till yrket. Vi tror också att åtgärder för att behålla de som finns inom Polisen samt locka tillbaka de som slutat är avgörande för att realistiskt nå det antal vi vill se. Till skillnad från regeringen prioriterar vi kompetenssatsning och avsätter 1,3 miljarder i en polislönesatsning som ger ungefär 4.000 kronor extra i månaden.

Vi vill att arbetsmiljön ses över och att Polisens uppdrag renodlas. Det första regeringen gjorde 2015 var att lägga ner den utredning vi tillsatte 2014. Vi behöver inte minst mot bakgrund av lärosätenas varningssignaler locka tillbaka de 300-400 som slutat för att de inte längre trivdes och inte kände att Polisen var rätt arbetsgivare. Vi måste också locka tillbaka de erfarna poliser och utredare som gick i förtidspension. Deras kompetens är ovärderlig, både som experter i exempelvis mordutredningar men också som handledare för nyexaminerad poliser.

Liberalerna tror vidare att frågan om tjänstgöringsort efter studierna är viktig för att säkerställa att polisstudenterna efteråt stannar i yrket. Denna fråga har vi lyft i riksdagen. Möjligheten att arbeta och verka så nära sin familj eller bekanta måste så långt det går lösas. Vi måste också förenkla för poliser som vill byta arbetsplats eller uppgifter inom myndigheten.

Liberalerna har också pekat på vikten av att behålla nyexaminerade och unga poliser. Det är ett resursslöseri att vi utbildar poliser som sedan direkt väljer ett annat yrke. I Liberalernas förslag finns också resurser att utöka med minst 1.100 fler utredare, utöver regeringens budget.

När det gäller frågan om rättsväsendet stämmer det att vi partier måste se till helheten. Men vår bild i dag att Polisens bekymmer redan fått negativa effekter på åklagarna och domstolarna genom färre antal inkomna ärenden, detta får även effekt på Kriminalvården.

Roger Haddad (L)
Riksdagsledamot, rättspolitisk talesperson

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *