Sänkta krav löser inte bristen på poliser

Aftonbladet Debatt, 161230 Socialdemokraterna meddelade tidigt i regeringsförklaringen att man vill förändra dagens polisutbildning från uppdragsutbildning till högskoleutbildning. Det ansvariga statsrådet Anders Ygeman tillsatte 2015 en utredare att föreslå hur en akademisk utbildning kan införas. Utredaren knöt till sig en grupp av sakkunniga samt en parlamentarisk referensgrupp. I maj presenterades beställningen: dagens polisprogram, i grunden ...

Nu behövs effektivare insatser mot terrorism och extremism

Publicerad i Dagens Nyheter, Debatt 161222 På senaste tiden har terroriströrelsen IS, Islamiska staten, lidit tydliga militära motgångar i Syrien och Irak. Strömmen av nya rekryter från Sverige som ansluter sig till IS har minskat märkbart det senaste året, och samma mönster märks i andra länder. Detta innebär inte att det snart är dags att ...

Polisen kommer längre ifrån medborgarna

Debatt, Nya Wermlands-Tidningen, 161216  Socialdemokraternas Anders Ygeman, ansvarig för svensk polis har inte lyckats med att verkställa riksdagens beslut om ny polisorganisation. Regeringen försöker nu ge en bild av att kommunerna ska få fler poliser. Liberalerna har återkommande i riksdagen påtalat bristerna i den nya polisorganisationen. Vi kräver i vår budget 2 500 fler poliser ...