Överge inte de utsatta områdena

29. april 2016 Krönika 0
Överge inte de utsatta områdena
Jag reser ofta runt i kommunerna. Sedan två år prioriterar jag de områden Polisen pekat ut och som media slarvigt kallar för ”no-go- områden”. Den typen av rapport måste tas med en nypa salt, självklart kan man vistas där. Jag har till exempel besökt Fröslunda i Eskilstuna och druckit kaffe på mötesplatsen, ätit pizza i ...

De styrande har förhalat

Replik, VLT 160426 Kommunfullmäktige måste få avgöra beslut mot extremismen Västerås styrande har visst förhalat min motion med krav på en lägesbild och en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Det är obegripligt att motionen ännu inte remitterats till berörda nämnder. Dessutom har kommunfullmäktige i Västerås varken diskuterat, debatterat eller beslutat någon handlingsplan, vilket borde självklart. Så ...

Inga skattepengar till hatpredikanterna

Debatt, Expressen 160421   Den våldsbejakande islamistiska extremismen är en stark orsak till varför en inte obetydlig andel personer från Sverige anslutit och fortsätter ansluta sig till Islamiska statens terrorism. Flertalet av de som rest och återvänt har kriminell bakgrund. Några upplever ett utanförskap i det svenska samhället, andra är högutbildade men blir ändå radikaliserade. ...

Terrorlagen används inte diskriminerande

Replik, Sydsvenskan Debatt, 160419 Jasmin Ismail gör det enkelt för sig när hon (19/4) påstår att den nya lagen som kriminaliserar terrorresor sätter rättssäkerheten ur spel. Vi har lagar mot rekrytering, finansiering och uppmaning till terrorism – ändå har vi endast en lagakraftvunnen dom för finansiering av terrorism från 2005. Nu finns en dom från ...

Radikalisering och terrorstöd i Västerås

Debatt, VLT 160415 Debatten om svenska jihadister och unga extremister som reser för att ansluta sig till terror-organisationer som Islamiska staten och Al-Shabab har äntligen börjat öppna upp ögonen för kommunerna. Vissa stretar emot som Malmö stad som trots kända problem ännu saknar en handlingsplan. Men Västerås är inte förskonat. Redan i ett radioinslag från ...

Kommuner blundar för radikaliseringen

Aftonbladet Debatt, 160405 Förra veckan kom Svea hovrätts unika dom, när hovrätten fastställde tingsrättens dom om att döma de åtalade till livstids fängelse för terroristbrott, då de ska ha deltagit när två fångar mördades i Syrien. I fredags trädde också riksdagens beslut om kriminalisering av terrorresor i kraft. Sverige har nu lagrum där fler kan ...

Regeringen måste prioritera utsatta områden

Debatt, VLT 160402 Polisen har nyligen presenterat en reviderad rapport över de 53 mest utsatta områdena i landet, i media ofta kallade ”no-go-områden”. Av dessa bedömer polisregionerna att 14 är särskilt utsatta med inslag av parallella strukturer som vi aldrig får acceptera. I dessa områden anser flera samhällsviktiga funktioner att de inte kan verka fritt ...