Glädjebetygen måste tas på större allvar

Publicerad på VLT Debatt, 160223 Nyligen presenterades en lägesbild av betyg- sättningen i VLT. En slutsats var att fristående skolor inte sätter högre betyg än de kommunala när det kommer till så kallade Dessa sätts av undervisande lärare och ger eleven ett högre betyg än vad som kan motiveras utifrån faktisk kunskapsnivå. Detta är ett ...

Attacker mot ambulanser och poliser måste stoppas

Debatt, Altinget, 160211 Det absolut viktigaste för att förhindra att viktiga samhällsfunktioner som ambulans, brandkår och polis inte återkommande attackeras är att samhället aldrig får lämna områden som övergår i ett parallellsamhälle där svensk lag inte gäller – ett område där utanförskap råder och där man aldrig ser en ungdomspolis i skolan eller en polisbil ...

Debatt om att kriminalisera terrorismresor

Idag debatterade jag i kammaren om att kriminalisera resor och planering av resor i terrorsyfte. Du kan se hela debatten i detta inlägg eller på riksdagens hemsida. Detta är det första politiska beslutet som regeringen lägger fram kring ny lagstiftning men också bland de första åtgärderna efter partiernas överenskommelse i dec 2015. Liberalerna har också ...

Vänstern måste sluta blunda för terrorn

Vänstern måste sluta blunda för terrorn
Publicerat på Nyheter24, 160210 Riksdagen fattar i dag beslut om att kriminalisera terrorresor, det är en direkt konsekvens av ett bindande beslut i FNs säkerhetsråd från september 2014. Möjligen är inte det formella viktigast i denna fråga men Vänsterpartiets agerande visar att man vill fortsätta den slapphänta hanteringen av terrorismfrågorna och inte minst vilken signal ...

Stoppa radikaliseringen lokalt

Stoppa radikaliseringen lokalt
Debatt, UNT, 160202 I morgon 3 februari debatterar riksdagen åtgärder mot radikalisering och våldbejakande extremism. Sverige är inte förskonat från extremister, över 300 personer har sedan 2012 rest till Syrien och Irak för att delta i Islamiska statens barbari. Liberalerna medverkade nyligen i en uppgörelse med regeringen kring åtgärder mot terrorresor. Men vi anser att ...