S bromsar jobb för de nyanlända

Publicerat, VLT Debatt, 160130 När regeringen Löven tillträdde i oktober 2014 var det första beslutet att slopa integrationsministerposten. Flera partier har länge blundat för de utmaningarna och därmed inte lyft frågan i debatten. Därmed har också de politiska förslagen lyst med sin frånvaro. Liberalerna föreslog för exakt ett år sedan att Sverige återinför tillfälliga uppehållstillstånd, ...

Fel att inskränka rätten att välja skola

Replik, VLT Debatt, 160121 Fokusera på skolans kvalitet och använd insynsrätten i friskolorna Skribenterna Mats Bennbo och Bo Stenström återkommer i VLT i sin kritiska syn på friskolor, kring frågan om etablering och där önskan är ett kommunalt veto eller motsvarande som  ska stoppa nya friskolor i Västerås. Inte ett ord om kvalitet, inte ett ...

Ta passen från terrormisstänkta

Publicerat på VLT Debatt, 160105 Regeringen har nyligen överlämnat en skrivelse med planerade åtgärder mot terrorism som riksdagen nyligen ställde sig bakom. Från Liberalerna välkomnar vi att riksdagen ställde sig bakom dels vårt yrkande om att även för-beredelse till terrorismresa borde kriminaliseras men också vårt förslag att öka det europeiska samarbetet mot radikalisering inom exempelvis ...

Mer måste göras för att lagföra terroristerna

 Publicerad på Expressen Debatt, 2016-01-01 Sverige har lagar som kriminaliserar finansiering, offentlig uppmaning och rekrytering till terrorism, även utbildning av terrorister. Den som begår brott utomlands kan dömas till livstids fängelse för terroristbrott, det bekräftades nyligen vid Göteborgs tingsrätt. Männen kunde dömas för terroristbrott i Syrien våren 2013 tack vare ett tillslag polisen gjorde av ...