Borås inte immunt mot radikalisering

Publicerat i Borås Tidning, Debatt, 151227 I augusti förra året utsåg dåvarande alliansregeringens folkpartistiska demokratiminister Birgitta Ohlsson Mona Sahlin till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Uppdraget gäller till sommaren 2016. Bakgrunden var tydliga indikationer från flera kommuner om att allt fler ungdomar lockas och luras in, radikaliseras och rekryteras till terrororganisationer såsom Islamiska staten. De senaste ...

Skärpta terror- och vapenlagar kan inte vänta till 2017

Debattartikel publicerad på Metro Debatt, 151118 Folkpartiet liberalerna har följt regeringens arbete att genomföra FN:s säkerhetsråds antagna resolution från september 2014 mot terrorism. Utredningen kring kriminalisering av terrorresor presenterades i juni, men ännu har regeringen inte lagt förslag till justitieutskottet. Folkpartiet vill att utredningen hanteras snabbare kring kriminalisering av strid för en terroristorganisation utomlands. Budskapet ...