S och MP sviker och spelar dubbelt om skolan

Replik, VLT Debatt, 150917 Företrädare för regeringspartierna skriver i ett långt inlägg den 11 september att man nu investerar i skolan. Miljöpartiet lovade en satsning på alla lärare inför valet, 10 000 kronor mer i månaden skulle de få. Det löftet har regeringen svikit. Regeringspartierna skriver att runt 60 000 lärare får del av en ...

Kriminalisera införseln av handgranater och skärp straffet för smugglingsbrott

Publicerad på Aftonbladet Debatt, 150912 Vi har de senaste åren sett hur gängkriminaliteten blir allt grövre. I våra storstäder finns en utmaning att motverka kriminalitet i stadsdelar och förorter, dels komma åt buset och vardagskriminaliteten. Därför är en synligare polis en viktig del i det förebyggande arbetet. Lokalt är det viktigt att ungdomar inte väljer ...

Lagens luckor för terrorresor ska täppas till

Replik publicerad i VLT, 150910 Jag delar Uhriel Palfelts inlägg (VLT 7/9) att vi måste angripa orsaken till att så många människor tvingas fly konflikt och terrorism. Sverige ska ta sin del av ansvaret att hjälpa människor som flyr extrema organisationer som IS eller Al-Qaida. Lösningen som kan vara militär eller diplomatisk kräver internationellt engagemang ...

Nya lagar mot terror kan bli slag i luften

VLT Debatt, 150902 Det senaste året har fokus varit på FN:s beslut i säkerhetsrådet att vidta politiska åtgärder för att förhindra radikalisering och terrorattacker. Beslutet fattades i september 2014 och innebär att det är folkrättsligt bindande för Sverige att se över våra egna terrorlagar. Folkpartiet och alliansen skärpte redan 2010 lagen mot terrorism. Den som ...

Högskoleministern inser inte problemen med lärarutbildningen

Artikel publicerad på webben: altinget.se/utbildning 150831 Folkpartiet anser att en av de absolut viktigaste förändringarna som behöver göras är att fortsätta höja kvaliteten i lärarutbildningarna för att vända trenden och dels öka söktrycket till läraryrket dels höja yrkets status. Vi påbörjade under vår tid omläggning av utbildningen, vi satsade på karriärtjänster och lärarfortbildning men också ...