Inga konkreta lagförslag mot terrorism av regeringen

Under fredagen presenterade regeringens inrikesminister en sk strategi mot terrorism. Folkpartiet och alliansen beslutade en strategi mot terrorism 2012, nu var det dags att revidera och uppdatera den. Inte minst efter det att terrororganisationen IS seglat upp som en ny grym terrororganisation som inte bara lockat stridande terrorister från närområdet, utan även från Sverige. Därför ...

Rättsväsendet sviker företagarna

Debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet, 150829 När polisanmälningar för stölder läggs ner utan utredning med vändande post eller när bensinhandlaren ser tredje bilen för dagen smita från betalningen utan att polisen utreder brottet – då tappar hela rättsstaten sin trovärdighet och i slutänden sin legitimitet. När brott inte utreds i tillräcklig omfattning skapar det ökat ...

Timbro borde värna elevernas rätt till utbildade lärare

Timbro skriver idag på SvD debatt att lärarlegitimationen som reform är skadlig och borde avskaffas. Timbro för sedan ett allmänt utbildningspolitiskt resonemang om läraryrket, lärarutbildningen och lärosätens arbete. Frågan jag ställer mig är hur Timbro kan dra slutsatsen att avskaffa en reform som formellt och fullt ut trädde ikraft den 1 juli 2015. Ett sådant krav ...

Vi måste börja röra i Arbetsförmedlingen

Trots att man på lokal nivå kan träffa på engagerade medarbetare som snabbt vill få vidare en ungdom eller en handläggare som lägger upp en yrkesplan för en nyanländ läkare – överväger de negativa erfarenheterna. Cheferna upplever sig bundna av nationella upphandlingar, möjligheten att regionalt och lokalt prioritera om till insatser som verkligen skulle behövas ...

Inte ett enda skolförslag från Miljöpartiet

 Publicerat, replik, VLT 150808 Miljöpartiets Markus Lindgren tror inte på ett statligt huvudmannaskap för skolan som Folkpartiet förordade den 31 juli. Trots detta inleder Lindgren sin replik med att staten inte tagit tillräckligt stort ansvar för att elever ska kunna erbjudas skola med kvalitet, oavsett var man bor i landet. Precis detta var mitt och ...