Internatboende vid Lundsberg ett problem

05. september 2013 Skolpolitik 0
Arbetet mot mobbning och kränkande behandling i skolan måste prioriteras högre. Allt för ofta är det ett dokument som inte är väl förankrat bland elever och lärare, utan mer som ett av flera papper som visas upp när Skolinspektionen granskar kommunala eller fristående skolor. Den senaste veckan har fokus legat på riksinternatet Lundsberg i Storfors ...