Tillönskar en God Jul!

Vill som traditionen bjuder sända en julhälsning till alla som på olika sätt följer mig under året och kommer med intressanta förslag och för fram åsikter om olika saker som behöver uppmärksammas. Detta vill jag tacka Er för och det är något jag uppskattar, det är just detta som är engagemang- att man vill lyfta ...

Lista: Västerås friskolor-hantering av extra lönepott

18. december 2012 Skolpolitik 0
Folkpartiet i Västerås har, utöver de prioriteringar som regeringen planerar att göra med inrättande av nya karriärsteg 2013 för att premiera duktiga lärare drivit igenom två viktiga beslut i Västerås kommunfullmäktige. För innevarande år, 2012, har vi fått igenom i budgeten 15mkr extra i lärarlönesatsning, utöver det centrala avtalet. Dessa fördelas med 10mkr till kommunala ...

Meddelarfrihet i friskola välkomnas

Hundra skillnader mellan Fp och M #7 Meddelarfrihet inom alternativa utförare Idag meddelade koncernen Academedia att man på deras friskolor nu beslutat att införa meddelarfrihet. Det vill säga att deras personal nu får fria händer att asktivt avslöja missförhållanden eller anmäla brister i kvalitet etc. Detta är något som vi i Folkpartiet aktivt drivit i ...

Fp säkrar högstadieverksamhet på Bäckby

Hundra skillnader mellan Fp och M #6 Skola/stadsdelsutveckling av Bäckby i Västerås Kommunfullmäktige i Västerås hade en debatt med anledning av budgetavstämningen för 2013. Till skillnad från budgetbeslutet i juni tillkom det extra statsbidrag att fördela ut samtidigt som vi ser ökat behov av insatser för att dämpa underskottet inom hemtjänst och vården. Det viktigaste ...

Seminarium om friskolornas resultatpåverkan

04. december 2012 Skolpolitik 0
Idag har jag besökt SNS i Stockholm för att lyssna till två nationalekonomer, Anders Böhlmark och Mikael Lindahl som skrivit rapporten Lyfte friskolorna svenska elever? Studien omfattar grundskolan, tyvärr inte gymnasieskolan där andelen friskolor är fler än inom grundskolan. Hur som fick författarna positiva reaktioner att studien är välgjort och att det bidrar till en ...