Fp-förslag behåller högstadieverksamhet på Bäckby

Igår presenterade jag tillsammans med Ragnhild Källberg Folkpartiets nya förslag kring hanteringen av de tre skolorna Bäckbyskolan, Sofiaskolan samt Hällbyskolan. Jag har utrryckt och beklagat att det gick lite väl snabbt när punkten om skolan var inbakad i en hel budget med investeringar. Konsekvenserna av detta beslut var det få som kände till och jag konstaterade ...

Är det finare att läsa studieförberedande program?

Skolstart och skoldebatten är igång igen. Nu vill Byggnads att alliansregeringen ska återinföra mer teori på gymnasieskolans yrkesprogram så att eleverna automatiskt blir högskolebehöriga. Andra debattörer menar att det är föräldrarna som vill att barnen väljer en högskolebehörighetsgivande kurs och Socialdemokraterna menar att regeringen sänker kraven på de nya yrkesprogrammen. Ibrahim Baylan (s) har varit ...