Nu måste skolorna skärpa sig!

31. januari 2012 Skolpolitik 3
Läser återigen om ett fall på en skola, denna gång en fristående gymnasieskola som haft en turbulent höst och där gymansieeleverna bytt och fått nya lärare hela tiden, upp till 15 lärarbyten på kort tid. Detta får mig snabbt att tänka på den turbulens vi hade inom den kommunala äldreomsorgen för några år sedan där ...

Nödvändig skolomställning

12. januari 2012 Skolpolitik 0
Så äntligen har VLT och några lokala medier börjat skriva om det som vi skolpolitiker debatterat och diskuterat länge, skolomställningar. Tidigare har jag kommenterat detta i Västerås Tidning (24/12) samt i fullmäktiges debatt den 1 december 2011. Även via inlägg i VLT, januari 2012. Under 2009 genomfördes i Västerås en första stor omställning främst på ...

Skolverket borde säga nej till niqab

11. januari 2012 Skolpolitik 1
Idag meddelade till slut Skolverket riktlinjer/rekommendationer kring niqab, heltäckande slöja i skolan. bl.a. Sveriges Radio och Dagens Nyheter rapporterar om detta som jag tidigare också kommenterat på min blogg när frågan diskuterades aktivt våren 2010. Min åsikt är densamma; niqab (heltäckande slöja för ansiktet) hör i inte hemma i skolan, varken på eleverna eller på undervisande ...

Tidigarelägg vapenamnestin

Händelserna i Malmö är förfärliga för de som bor och verkar i Malmö, men också för Sverige som helhet. Vi som sitter i justitieutskottet har idag uttalat oss i dagens Expressen om behovet och vikten av skärpt straffskala för vapeninnehav och vapenbrott. Den senaste tidens händelser i Malmö, men också i Göteborg indikerar på att samhället ...