Kommunerna prioritererar inte lärarna

29. november 2011 Skolpolitik 0
Det är bra att Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO idag lämnar en rapport i ämnet skola. De menar att skolan och dess resultat är så pass viktig för samhällsutvecklingen att även ESO vill titta på detta. Rapporten är på drygt 120 sidor och jag har också följt presentationen från Rosenbad via webben. Flera ...

Regeringen får inte blunda för Lundsberg

27. november 2011 Skolpolitik 0
Det är regeringen som beslutar om tillstånd för riksinternatskolorna i Sverige. Skolinspektionen har fått en anmälan som uppmärksammata i ett antal medier de senaste dagarna. Anmälan gäller främst att yngre elever utsätts för olika typer av kränkningar och trakasserier av äldre elever vid skolan, senast vid en pjäs som skulle spelas upp för skolans personal. ...

S överdriver om gymnasieresurserna

24. november 2011 Skolpolitik 0
Socialdemokraterna verkar nu ha en ”nationell kampanj” där man ifrågasätter att statsbidragen räknas ner 2012 och framåt i och med den nya gymnasiereformen. SR Västmanland rapporterar om detta idag. Regeringen och Sveriges kommuner och landsting är överens om att följa kostandsutvecklingen och bedöma om man behöver göra justeringar. Men större kommuner som Västerås, där jag är aktiv, kommer ...

St Iliansskolan behöver IDA-insats

22. november 2011 Skolpolitik 0
SR Västmanland gör ett inslag om IDA-resurserna vid St Iliansskolan i Västerås med anledning av den fråga jag lämnat in till kommunfullmäktige för 3 veckor sedan. Debatt mellan mig och Vasiliki Tsouplaki kommer att ske den 1 december om hon är närvarande. Vi anser att St Iliansskola behöver IDA-insatserna och vi vill höra hur de ...

Öppna Stasiarkiven

16. november 2011 Demokrati 0
I förra veckan deklarerade även jag som riksdagsledamot att regeringen nu måste komma vidare i frågan om Stasiarkiven och Sveriges förhållande till dåvarande DDR. Jag läser Birgitta Almgrens bok Inte bara spioner…och blir allt mer övertygad det orimliga att fortsätta föra en linje som tystar ner det som hänt i historien och att inte ens ...

Argument för en statlig skola

Radiokanalen Kalibers och Sveriges Radio uppföljning av skolresultaten, eller snarare hur kommunerna brister i uppföljning är intressant. Även SVT rapporterar om detta. Men det är inga nyheter, det är något som vi känner till sedan länge och den här typen av undersökningar bekräftar bilden av att många kommuner, både tjänstemän och politiker inte följer upp ...