Högskolefusket måste motarbetas

27. september 2011 Skolpolitik 0
Läser i media att antalet studenter som fuskar i högskolan nästan fördubblats. Det finns olika förklaringar till det, någon tidning skrev att det handlade om ”lättja och stress”. Så kan det visserligen vara. Men samtidigt läser flertalet studenter program eller kurser på heltid, man vet exakt hur momenten ligger och när det är dags för ...

Motprestation förebygger bidragsberoende

Igår kunde SVT Rapport berätta om det förslag som vi i Fp:s partistyrelse föreslår Landsmötet nämligen att förtydliga lagen så att det blir möjligt för kommuner att ställa motprestationskrav för personer som har försörjningsstöd. Detta förslag är mycket viktigt och jag hoppas att Landsmötet ställer sig bakom detta så att det blir Folkpartiets officiella linje ...

Rehabiliteringen måste bli bättre

Det var ett positivt besked kollegorna i riksdagens socialförsäkringsutskott gav igår på DN Debatt om förändringarna i sjukförsäkringen. En mycket viktig del är ekonmiska stödet för de sk. nollklassade. Men en annan mycket viktig del är betoningen och vilkten av fungerande rehabiliteringsinsatser. Detta har jag förordat länge och jag menar att detta bara måste fungera om man ska ...

Tydliga skillnader mellan Fp och S

Igår hade vi vårt första kommunfullmäktigesammanträde i Västerås efter sommaren. Folkpartiet hade stället ett antal intressanta och aktuella interpellationer till den styrande vänstern. En handlade om anställningstryggheten inom Västerås stad. En annan fråga var om lärarlönerna, delvis en fortsättning på den interpellaton jag själv ställde under våren och som debatterades i juni. Fp har utmanat ...

Nystart behövs för SYV:arna

01. september 2011 Skolpolitik 0
Detta med studie-och yrkesvägledning på våra skolor kan inte vara lätt. Självklart är det lättare för en SYV:are att tipsa om ett samhällsvetenskapligt program som i mitt fall en gång i tiden när man var intresserad av internationella frågor och språk. I mitt fall var det enkelt- och rätt visade det sig även inför valet ...