Etableringsreformen ställer krav på samarbete

23. augusti 2011 Integration 0
Lyssnar på ett inslag idag på SR Västmanalands hemsida. Bakgrunden är att Arbetsförmedlingen i Västerås idag ska presentera en rapport över deras arbete sedan etablerinsgreformen trädde ikraft 1 december 2010. Det innebar att riksdagen beslutade att Arbetsförmedlingen övertar huvudansvaret för mottagandet av nyanlända för att snabbt erbjuda insatser, vägledning mm för att korta ner tiden ...

Sommarakademi i Uttersberg

Helgen har varit full av aktiviteter. Med syskonbarnen blir det mycket snack inför dagens skolstart. Tusentals elever börjar skolan idag och jag hoppas att det sker med stora förväntningar och att elever känner att skolan är en trygg arbetsplats. Jag hoppas också att skolan ska vara så pass intressant och lockande att eleverna vill gå ...

Inför skolstarten

19. augusti 2011 Skolpolitik 0
Läser idag att många elever mår dåligt inför skolstarten. Inte nog med att Barn-och elevombudet nyligen presenterade en rapport som visade att skolan inte tar tag i mobbningen på allvar och att man i allt för många ärenden lägger skulden på eleven, detta ska vi förstås inte acceptera. Men idag rapporteras från en undersökning att ...

Bra att världen fokuserar på Syrien

09. augusti 2011 Demokrati 0
Så har turen kommit till Syrien, granne med bl.a. Libanon och Israel. Det satt långt inne för arabvärldens ledare innan man började fördöma och aktivt skicka diplomater till Damaskus för att på plats ta avstånd från det som regimen gör. Men när en ledare, oavsett parti eller religion, tar till alla militära och icke-militära medel ...

Hemma igen från Beirut

Efter tre veckors kombinerad ledighet med ett 25-tal politiska besök och möten i Libanons huvudstad Beirut är jag åter hemma i Västerås och Sverige. Det finns väldigt mycket att skriva om och erfarenheter som man tar med sig från alla de människor som man mött under vistelsen där nere. Libanon befinner sig just nu i ...