Romernas villkor uppmärksammades

Idag arrangerade riksdagens nätverk för romska frågor ett halvdagsseminarium om romska frågor. Nätverket hade bjudit in EU-minister Birgitta Ohlsson (fp) som berörde debatten och situationen på europeisk nivå. Sedan fanns representanter från romska kulturcentret och de romska kulturklasserna i Stockholm som berättade om sina verksamheter. Länsstyrelsen i Stockholm som nationell följer upp kommunernas ansvar berättade ...

Tiggeri är inte förbjudet

Debatten är återigen aktuell i de västmanländska medierna. I torsdags kommenterade jag Sala kommuns beslut i fullmäktige att förbjuda tiggeri, det kan du lyssna på i inslaget från Sveriges Radio Västmanland. Frågan var uppe 2008 i Västerås när den lokala ordningsstadgan skulle revideras ochd et fanns krafter för att en sådant tillägg om tiggeriförbud skulle ...

Kalla inte arbete för skitjobb

Uttalandet från socialdemokraten i Stockholm debatteras- bl.a. i Dagens Nyheter  och Svenska Dagbladet – och det är bra. Det är också bra att frågan om ungas utanförskap och ungdomsarbetslöshet debatteras- det har vi i Folkpartiet gjort aktivt under hela mandatperioden medan Socialdemokraterna var passiva och tysta fram till valåret 2010 då vaknade man till och ...

Heldag i Arboga

Idag besökte jag Arboga kommun i min valkrets Västmanland. Jag hann överlägga lite med kommunalrådet Olle Ytterberg om viktiga frågor och utmaningar som kommunledningen bedömer och som kan vara av intesse för mig som riksdagsledamot att bevaka och ta med mig i riksdagsrarbetet. Efter det besökte jag kommunens arbetsmarknadsenhet och chefen Ove som gjorde en ...

Återförstatliga skolan

Läser i Dagens Nyheter att Socialdemokraterna vacklar ifrågan om kommunaliseringen av skolan. Tyvärr är det inte bara socialdemokrater utan även andra partiföreträdare som säger att man inte vill återförstatliga- men att staten bort ta ett mycket störra ansvar för att styra och följa upp skolan. Varför kan inte dessa partier ge tydliga besked? Hur menar ...

Kameraövervakning i skolan behövs

Det behövs kameraövervakning i skolan – där det finns uppenbara problem och där skolan och skolledningen haft bekymmer under en längre period, dvs inte endast enstaka incidenter. Jag är kritisk till att Datainspektionen väljer att begära att Apalbyskolan och Bäckbyskolan i Västerås måste plocka ner kamerorna eller iallafall inte få övervaka dagtid, utan endast nattetid ...

Ökad trygghet för sjuka

Idag skriver kollegor i riksdagens socialförsäkringsutskottet på DN Debatt om de förändringar som Folkpartiet och alliansen nu är överens om att ändra i de sjukskrivningsregler som infördes i början av 2010. Försäkringskassan ges tydligare riktlinjer och på ett antal punkter kommer det nu att bli möjligt med personer som saknar arbetsförmåga att få fortsatt skjukpenning ...

Romernas nationaldag uppmärksammas

Idag medverkade jag i egenskap av riksdagsledamot och initiativtagare till riksdagens nätverk för romska frågor vid Romska Kulturcentrets firande av 8 april vid Kungsträdgården i Stockholm. Även integrationsminister Erik Ullenhag (fp) medverkade. Med anledning av denna dag skriver jag också om romernas situation och de utmaningar vi har i Västerås till exempel på VLT debatt.  I ...

Ny integrationspolitik behövs

Igår fick Västerås besök av integrationsminsiter Erik Ullenhag (fp). Bakom besöket stod Länsstyrelsen i Västmanland som tillsammans med undertecknad fört upp frågan på agendan kring länets flyktingmottagning, den nya etableringsreformen och hur viktigt det är för Västmanland att kraftsamla kring dessa frågor och arbeta tillsammans för ett mottagande med kvalitet och där vi förbygger segregation, ...

Vad vill S med skolan?

Jag blir förvånad varje gång jag debatterar med socialdemokrater och vänsterpartister i riksdagens kammare om skolan eller för den delen med lokala s-v-mp-politiker i Västerås där jag också är ledamot av kommunfullmäktige. De olika företrädarna för samma parti gör ibland helt olika bedömningar av läget i skolan och det är inte så konstigt- kommunpolitikerna känner ...