SFI-undervisningen under lupp

Många har synpunkter om svenska för invandrare och många har synpunkter på integrationspolitikens utveckling och huruvida samhället lyckas eller inte med att ge nyanlända en bra start i Sverige och en bra grund kunskapskmässigt för att komma vidare till studier och arbete. En viktig del i detta som först möter våra nyanlända är SFI, svenska ...

Fokusera på utanförskapet

Folkpartiet och alliansregeringen hade inför valet 2006 och delvis inför valet 2010 fokus på arbetet mot utanförskapet i alla dess former. Från Folkpartiets sida drev vi redan i valet 2002, med stor framgång, en tydlig politik för en bättre integration och mot en politik som socialdemokraterna skapat under många år som resulterat i passivisering och ...

Glapp mellan utbildning och arbetsmarknad

Idag arrangerade Svenskt Näringsliv, Västerås Science Park och Mälardalens högskola ett seminarium om matchning av kompetens på arbetsmarknaden och en diskussion om högskolans kvalitet. Vi diskuterade också hur övergången ser ut för ungdomar till arbete, vilken syn de har på arbete och hur arbetsgivarna har för syn och krav/förväntningar på de som ska anställas. Det ...

Sverige borde stödja insatsen i Libyen

Det pågår ett krig i Libyen, efter mycket om och men kunde franska, brittiska och amerikanska styrkor via stridsflyg och krysnsingsfartyg angripa libysiska mål för att sätta stopp på Kaddaffiregimen. Stödet och beslutet i FNs säkerhetsråd torsdag kväll att anta en resolution som Libanon lade fram ger ett tydligt stöd för att omvärlden ska agera ...

Om kommunaliseringen av skolan

För ett par dagar sedan presenterade Lärarnas riksförbund en bok om kommunaliseringens effekter av skolväsendet 1989/1990. Jag har beställt boken och författarna är verksamma eller har varit verksamma som skolpolitiker, forskare och debattörer så det är nog en intressant läsning. Jag har länge funderat över för-och nackdelar med kommunaliseringen och jag inser också att nuvarande ...

Lärlings-och företagsbesök i Leksand

Folkpartiet gillar till skillnad från Socialdemokraterna gymnasiala lärlingsutbildningar. Under de närmaste veckorna har vi som del av vår Fp-kampanj besökt ett antal skolor i landet och vi kommer att besöka många fler skolor för att speciellt följa upp den försöksverksamhet som Folkpartiet och regeringen startade hösten 2008. Till hösten permanentas denna som del av den ...

Kommunerna måste bli bättre på minoritetsfrågor

Nätverket för romska frågor i riksdagen som jag är initiativtagare till sedan november förra året har till uppgift att samla intresserade riksdagsledamöter från alla partier för att belysa och lyfta villkoren för romerna i Sverige och utomlands, inte minst på europeisk nivå. Hittills har vi fokuserat på svenska förhållanden och hur regeringen genom de statsbidrag ...

Vänsterpartiet ute efter fria skolvalet

Vid gårdagens sammanträde med utbildningstskottet behandlade vi ett antal motioner inom området grundskola och gymnasieskola samt elevhälsa. Utskottets majoritet blev i två ärenden, en om elevhälsan och en om utvärdering av skolreformerna följande: S, V, Mp och Sverigedemokraterna. Att regeringen aviserat en utvärdering av kommunaliseringen av skolan räckte inte ansåg Vänsterpartiet. Inte heller att vi ...

Romer är också EU-medborgare

Lyssnar idag (bl.a. Sveriges Radio) till Europarådets utslag att Sverige gjorde fel när man utvisade romska gatumusikanter sommaren 2010. Polisen angav att skälet var tiggeri, vilket inte är tillräckliga skäl att utvisa personer ut från landet. Regeringen genom Tobias Billström kommenterade detta då och gav sitt stöd för att utvisa personer som tigger i Sverige.  Dessutom är majoriteten ...

Fp uppmärksammar lärlingsutbildningarna

Folkpartiet fokuserar i dagarna på den gymnasiala lärlingsutbnildningen som är en försöksverksamhet sedan hösten 2008 enligt efter förslag från Folkpartiet och allianseregeringen. I Västerås var vi en av de första kommunerna i landet som redan 2007 ansökte och blev beviljade tillstånd och statsbidrag från Skolverket för att bedriva försöksverksamheten och det har vi haft sedan ...