Västerås först med lärarkompetenskartläggningar

28. februari 2011 Uncategorized 0
Igår sände SVT Rapport inslag om att riksdagen på onsdag beslutar om att införa en lärarlegitimation för alla lärare som vill få fast anställning och kunna sätta betyg. I samma program sändes ett inslag från Linköping där man nyligen gemomfört en kartläggning över lärarnas kompetens, det välkomnar jag, fler kommuner kommar att behöva göra detta. Det ...

Dela organisationen proAros

Läser idag på vlt.se samt i papperstidningen att styrelsen för proAros (Västerås beställar-utförarorganisation på utförarsidan) beslutat att utlysa ett antal höga tjänster på nytt. Det räcker inte. Som första parti gick Folkpartiet ut den 10 mars 2010 i VLT och krävde en delning av nuvarande organisation: en del för skola och kultur samt en del ...

Sverige måste ta avstånd från Ghaddafi

23. februari 2011 Uncategorized 0
Lyssnar på utrikesministerns kommentarer och beklagar att Carl Bildt mer låter som en tjänsteman och diplomat än en företrädare för regeringen och därmed med uppdrag att tydligt tala om vad vi politiskt tycker i frågan om Libyen och diktatorn Ghaddafis hätska uttalanden och det krig han för mot sin egen befolkning. Lika diplomatisk var UDs kabintessekreterare ...

Feltänkt om friskolor (S)ommestad

21. februari 2011 Skolpolitik 6
Som en del av partiledarkampanjen för Socialdemokraterna har Lena Sommestad, fd miljöminister från Uppsala, valt att kommentera allt möjligt i politiken. Senast friskolorna och elever och föräldrars rätt och möjlighet att välja skola. I gårdagens debatt i SVTs Agenda (ref i Expressen) gick Sommestads argument ut på att nu har friskolorna kommit till vägs ände, de ...

Dialogmöte om finska språket

19. februari 2011 Uncategorized 0
Igår, fredag, besökte jag Mälardalens högskola i Västerås och institutionen som arbetar med finska språket. Jag har de senaste åren först att engagera mig lite i minoritetsfrågorna i Västerås, som sedan resulterade i rådet för romska frågor samt det finska förvaltningsområdet. Den här typen av beslut kräver långsiktighet, uthållighet och ett engagemang både hos politikerna men ...

Svensk demokrati provocerar

I Sveriges riksdag arbetar jag i utbildningsutskottet, men också i justiteutskottet där vi bland annat har ansvar för polisväsendet, domstolarna, kriminalvården men också att vi har en bra säkerhetspolis som kan förebygga brottslighet och terrorism riktat mot Sverige. Denna debatt har naturligt blossat upp sedan den 11 december 2010 då Taimour Abdelwahab försökte spränga sig ...

The Lady viktig för Burma

Idag arrangerades en träff i riksdagen (Svenska Dagbladet), passande nog samma dag som utrikesdeklarationen presenterades i kammaren. En deklarattion kan självklart inte fokusera på alla länder i världen och trots att mycket bra togs upp saknade jag som Burmavän och aktiv i Svenska Burmakommittén sedan 2001/2002 just situationen i landet och hur Sverige arbetar inom ...

Bra om vuxenutbildningen upphandlas

15. februari 2011 Uncategorized 0
Idag läser jag i VLT att Västerås stad nu tar ställning till en ny upphandling av vuxenutbildningen. Ett första beslut i den riktiningen tog utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden redan våren 2010 för att ge tjänstemännen mer tid att förbereda en ny omgång av upphandling. Upphandlingen inför förra omgången beslutades av en enig nämnd och därefter har företrädare ...

Studiebesök i Köping

14. februari 2011 Uncategorized 0
Idag besöker jag Köpings kommun i min valkrets, Västmanland. Jag kommer, precis som vid några andra kommunbesök, att fokusera på mina viktigaste frågor: utbildning, arbetsmarknad och integration. Frågor som jag arbetat med länge i politiken och som jag är övetygad om fortsatt är några av Sveriges men också Västmanlands viktigaste utmaningar. Västmanland behöver höja sina ...

Demokrati i Egypten och i Örebro

12. februari 2011 Demokrati 4
Igår meddelade Valrpövningsnämnden att den blir omval i landstinget i Västra götaland i samtliga valkretsar men också i det mer uppmärksamade fallet: Örebro kommun (Svenska Dagbladet ). Orsaken är att Folkpatiet skulle med en röst till fått ett mandat ytterligare i kommunfullmäktige på bekostnad av Socialdemokraterna och därmed skulle majoritetsförhållandet förändras, även om SD har vågnästarställning i ...