Våga prata om hedersrelaterat våld

30. november 2010 Uncategorized 0
Igår kväll deltog jag som Folkpartiets represenant vid ett seminarium som föreningen Glöm inte Pela och Fadime arrangerade i Stockholm. Närvarande fanns föreningsföreträdare men också kollegor från de politiska partierna, dock inte SD, S och M. Många inlägg gjordes och socialtjänsten fick mycket kritik för hur man normalt hanterar de här frågorna- ofta handlar det ...

Betygsskalan i hamn

27. november 2010 Skolpolitik 2
Det är mycket positivt att den nya betygsskalan snart kan bli verklighet när riksdagen tar beslutet innan årsskiftet. Denna del av beslutet handlar om betygsstegen och bedömningsgrunder. Innan sommaren beslutade riksdagen om att införa betyg från år sex. Idag meddelade regeringen och S i Dagens Nyheter att man kommit överens om ett kompromissförslag som dels innebär ...

Nätverk för romska frågor

23. november 2010 Demokrati 0
Imorgon träffas ett nytt nätverk för romska frågor i Sveriges riksdag som jag tagit initativ till. Hittills är det fem av riksdagens åtta partier som anmält intresse att delta, dvs riksdagsledamotskollegor från fem partier. Det är en styrka i ett tvärpolitiskt nätverk att partier över blockgränsen träffas och för en dialog kring minoritetspolitiken med fokus ...

Sverige kan göra en humanitär insats

17. november 2010 Utrikespolitik 0
Läser idag att Migrationsverket tillfälligt stoppar avvisningarna av många kristina irakier till Irak, enligt SvD. Vi är många som under se denaste två veckorna deltagit i möten, minnesstunder och manifestationer. Jag deltog bl.a i samtal i Västerås, i en manifestation i Eskilstuna ocn nyligen i Stockholm. Vårt krav är att Sverige ska agera så att ...

Om Burma, Irak och partiförnyelse

15. november 2010 Uncategorized 1
Nu har det gått ental dagar sedan jag bloggade här, men veckan har varit intensiv på flera olika plan. Flera händelser den senaste veckan innebär ökad framrtidstro och lite förhoppning tycker jag. Jag bloggade i onsdags om DN artikeln av socialförsäkringsministern. Det är en absolut viktig fp-framgång för några av oss som tryckt på och ...

Bra att syna sjukförsäkringen

11. november 2010 Uncategorized 0
Idag läser jag på DN Debatt en artikel av den nye socialförsäkringsministern Ulf Kristersson (m). För mig som debatterat denna fråga ett antal gånger internt och externt i bl.a. VLT och på bloggen är det ett delvis positivt besked att regeringen visar denna lilla nya positionering – vi ska se över brister, men det ska ...

Obehöriga ska inte tjäna mer

08. november 2010 Skolpolitik 0
Det är ingen munter läsning som kommer fram i Lärarförbundets rapport om läraryrket, SVT rapporterar. Enligt LF avstår unga från att söka sig till lärarutbildningen och yrket eftersom lönerna är för låga. Folkpartiet har länge krävt högre lärarlöner, men yttrest är det skolpolitikerna på lokal nivå som kan påverka lönefrågan, medan staten kan förändra lärarutbildningen, ...

Sverige bör ta avstånd från valet i Burma

Jag har i nio år intresserat mig för men också följt utvecklingen i Burma, ett av världens mest intressanta länder, men samtidigt ett av världens fattigaste och mest isolerade länder och dessutom en miilitärdiktatur sedan 1960-talet. Från högskolestudierna i Sundsvall, via åren som styrelseledamot och sedan ordförande i Svenska Burmakommittén har utvecklingen som vi följt ...

Vad innebär de rödgrönas lokala kunskapslyft?

Idag kan vi läsa i VLT på debattsidan att det tillrädande minioritetsstyret (s,v,mp) aviserar ett ”kunskapslyft för unga”. Min första fundering är – hur mycket resurser tänker man avsätta? När ska kunskapslyftet sättas in? Är det extrasatsningar på grundskolan eller högre programersättningar för nuvarande gymnasieprogram? Är det en höjning av anslaget till vuxenutbildningen? Allt detta ...