Vi ska förebygga ungdomsarbetslösheten

Idag kommenterar jag i Tv4 Mälardalen den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen per sista maj att andelen arbetssökande 18-24 år sjunkit från över 1800 i januari till drygt 1600. Detta är förstås ett positivt tecken, att våra insatser och den beredskap vi har också bidragit till att fler ungdomar faktiskt kommer ut i arbete eller går ...

Lokalpolitik och midsommar

De senaste dagarna har varit intressanta av flera skäl i den lokala politiken. Socialdemokraterna som först våren 2009 gjorde ett lokalt utspel om ungdomsarbetslösheten har nu också presenterat en kort rapport som kommenteras i media och som jag också fått kommentera. I debatten säger S inget om år 2006, 2007, 2008. Frågan drev de inte ...

Vi accepterar inte kränkningar och mobbning i skolan

Idag rapporterar VLT från gårdagens sammanträde med utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden i Västerås. Ett av ärendena var information om arbetet med att förebygga mobbning och kränkande behandling på våra skolor. Bakgrunden var ett inittaiv som Folkpartiet och Västeråsalliansen tog i mars där vi inte nöjde oss med Skolinpektionens medskick att vi skulle följa upp om skolorna hade planer ...

Vilseledande s-rapport om ungdomsarbetslösheten

Idag debatterade jag mot socialdemokraten Gabriel Wikström (s) – se inslaget på SR Västmanlands hemsida och lyssna på vår debatt. Socialdemokraternas ungdomsrapport som släpttes idag innehåller inga nyheter och är en upprepningar av flera förslag som vi i Folkpartiet och Västeråsalliansen infört de senaste åren i majoritet, exempelvis Folkpartiets idé om Arenan som vi beslutade ...

Framtidstro med sommarlovsentreprenörer

Igår deltog jag i en träff med 20 ungdomar som nu sökt och antagits till vår satsning sommarlovsentreprenörer. Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden fattade beslutet för drygt 2 månader sedan och rekryteringen var i full gång direkt. Ungdomarna går på våra gymnasieskolor ellerhar precis tagit studenten och lämnat skolan för vidare studier i höst eller arbete. Nu har ...

Sahlins verklighetsbild

Igår lyssnade jag på sista partiledardebatten innan valet om 94 dagar. Regeringen och Folkpartiet tog debatten med de röd-gröna på ett bra sätt och Fp utmanade både Mp och V i skolpolitiken, men också inom försvars-och utrikespolitiken. Det märkliga är Sahlins verklighetsbild och hur hon ser på arbetslösheten och utvecklingen på det ekonomiska området. Att ...

Om representativ demokrati

Sveriges radio och Sveriges Television rapporterar dagligen i princip om kandidaterna inför det viktiga valet i september. Det rapporteras om all från löneläge, ålder till utrikes födda. Varje parti har granskats i samtliga tre val. SR Västmanland hade igår ett intressant inslag om att medborgare i vissa stadsdelar upplever att politiker inte syns. Jag kan ...

Skolan viktig valfråga

Inför valet om mindre än 100 dagar har väljarna fått svara på vilka frågor de anser är de absolut viktigaste frågorna när de går och röstar och väljer parti. Enkäten är presenterad i Dagens Nyheter. Högst upp kommer naturligtvis jobb/arbetsmarknad och därför är det viktigt att vi i Folkpartiet på nationell nivå fortsätter prata om hur ...

Något ljusare på arbetsmarknaden

Igår fick kommunstyrelsen en rapport över vilka insatser utbildings-och arbetsmarknadsnämnden i Västerås prioriterar under 2010. Fokus ligger klart och tydligt på insatser för att förebygga ungdomsarbetslösheten men också kunna ha en beredskap att erbjuda ungdomar som väl hamnat i arbetslöshet och skrivit in sig på Arbetsförmedlingen, eller i avvaktan på insatser via Arbetsförmedlingen. Av nämndens ...

Fortsatt beredskap mot ungdomsarbetslösheten

Folkpartiet och Västeråsalliansen har de senaste åren aktivt arbetat för att öka genomströmningen i skolan och inte minst gymnasieskolan. Allt för många elever, upp till 20%, lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg, ett slutbetyg. Detta är idag i princip ett minimikrav för unga att dels komma in på arbetsmarknaden, men också att bli behörig till högres ...