Bättre villkor för funktionshindrade

Inför det viktiga valet i september, om bara 112 dagar, så ska västeråsarna ta ställning till vilka partier som ska styra de närmaste fyra åren. Jag och Folkpartiet har under många år varit engagerade i handikappolitska frågor, oavsett om det gäller bostadspolitiken, LSS-frågor, sysselsättningsgaranti för personer med psykiska funktionshinder eller stöd till elever i behov ...

Tydligare regeringsalternativ

Det är mycket bra att Vänsterpartiet och Miljöpartiet haft sina partikongresser under våren och hyfsat i god tid före valet. Dels är det bra för de rödgrönas samverkansarbete, men inte minst är det viktigt för den borgerliga regeringen så att debatten blir tydlig och konstruktivare än den varit. det absolut viktigaste är att alternativen tydliggörds ...

Vi har höga förväntningar på alla elever

Idag har jag en kort replik till socialdemokraten Anders Teljebäck (s) i VLT Debatt, av utrymmesskäl fick jag en kort replik. Men nedan kan du läsa ett längre svar som jag publicerar på bloggen.  Socialdemokraterna i Västerås har uppenbarligen bestämt sig för att i nämnder och styrelser avslå och reservera sig mot våra skolpolitiska förslag, för att i repliker ...

Skolans förebyggande arbete

Idag fick jag kommenera i bl.a. Sveriges Radio en undersökning som SVT Rapport genomfört kring skolornas förebyggande arbete, eller snarare hur många kuratorer det finns/antal elever. Jag tycker att det är viktigt att skolan har resurser som elevsociala team och elevhälsoteam som kan stötta elever i grundskolan och gymnasieskolan så att det ska känna sig ...

Feltänkt av Göteborg och Sollentuna

Elevinflytande och elevdemokrati i skolan i all ära, men jag delar skolministerns kritik på DN Debatt idag att eleverna inte ska vara med och påverka lärarmas lönesättning. Folkpartiet har tydligt haft en uppfattning att vi gärna ser elevinflytande i skolan, men vi motsätter oss styrelser på gymnasieskolorna med elevmajoritet, detta avskaffades för ett par år ...

Samhällsinformation underlättar integrationen

Idag överlämnas en utredning om samhällsinformation till integrationsminster Nyamko Sabuni (fp) av Erik Amnå, ref också på DN Debatt idag. Utöver den utredning som idag överlämnas väntas regeringen idag fatta beslut om ett antal förordningar som ska förtydliga statens ansvar för nyanläna under introduktionstiden, inte minst när det gäller mottagandet, etableringsplan via arbetsförmedlingen och förslag på ...

Vad är s-recept för skolan?

Till och från debatterar jag och Folkpartiet med socialdemokraterna skolpolitiken, nationellt, men i första hand skolpolitiken i Västerås. Anders Teljebäck (s), talesperson för socialdemokraterna inför valet i skolfrågor och arbetsmarknadsfrågor, skriver idag i VLT att partiet vill att Västerås ska bli en ledande skolstad. Inget politiskt parti kommer nog att protestera mot detta mål då ...

Rätten att vara olika

Efter några dagars ledighet är jag tillbaka hemma i Västerås och bloggen. Jag hade förmånen i förra veckan att hålla ett anförande i Stockholm om kommunernas arbete med finskt förvaltningsområde. Regeringens nya minoritetslag som trädde ikraft den 1 januari förstärker de finsktalandes möjligheter och ger de rätt att kommunicera helt eller delvis vissa tider i ...

S-politik bidrar till ökad ungdomsarbetslöshet

Under det senaste året, lokalt som nationellt har flera socialdemokratiska företrädare börjat prata om ungdomsarbetslösheten. Denna fråga var ett bekymmer hösten 2006 när vi tillträdde då antalet var 1300 ungdomsarbetslösa mellan 18-24 år. I maj 2008 var den som lägst, 700 ungdomsarbetslösa 18-24 år men där flertalet hade en insats, dvs var i praktik, fick ...