Ungdomssatsning välkomnas

Idag meddelade Folkpartiet och alliansregeringen bl.a. i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, att man avsätter extra resurser för bland annat sommarjobb för unga och sommarskola. 100 miljoner kronor extra ska betalas ut för att underlätta för fler unga att komplettera efter skolan men också för att finansiera kortare sommarjobb för ungdomar. Västerås stad gör väldigt mycket redan och ...

Ohly om RUT-jobben

Lars Ohly, ledare för Vänsterpartiet besökte igår Västerås läser jag idag i tidningen VLT. Han besökte bland annat min stadsdel Råby och höll ett anförande i centrum, därefter besökte han några boende och ställde frågor. Lars Ohly säger till VLT att han inte gick runt och propagerade utan han vill lyssna. Det är jättebra att ...

Inför en skolfridslag

Jag har skrivit om detta förut, att folkpartiets skolgrupp inför landsmötet i november föreslog att vi ska verka för en skolfridslag för att motverka och förebygga mobbning och kränkande behandling i skolan, men också på ett tydligare sätt hantera och sätta in sanktioner när samhället brister i ansvar. I detta fall skolan och de funktioner som finns på ...

Om vänsterpartiets skolpolitik

Igår fick jag hoppa in för folkpartiet i en skoldebatt arrangerad av Lärarförbundet centralt som hölls i Västerås. I panelen deltog alla partier representerade i Sveriges riksdag och i dess utbildningsutskott. Fokus skulle vara på resursfördelningsfrågor, nya lärarutbildningen samt läraryrkets status. Samtliga dessa prioriterade och kända folkpartistiska frågor som skolminister Jan Björklund (fp) lagt fram ...

Motsägelsefull s-politik och partier i skolan

De senaste dagarna har det diskuterats och debatterats om huruvida de politiska partierna ska få komma och ha bokbord på skolorna, besöka klasser eller debattera på skolorna. Denna fråga diskuterade vi redan hösten 2008 i demokratigruppen och processade fram ett dokument som en slags riktlinje till våra gymnasieskolor inför EU-valet 2009. Gymnasierektorerna har godkänt denna ...

Björklunds skollag bra valfråga gentemot oppositionen

Idag lämnar regeringen och skolminister Jan Björklund (fp) sitt förslag till ny skollag, det skriver flera medier idag, bla Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. DN skriver också att det finns ett brett stöd inte minst av de två lärarfacken Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Detta är mycket viktigt att lärarnas egen organisation i stort tillstyrker skollagen. ...

Panikutspel av Mona Sahlin

Mona Sahlin var på besök i Västerås igår och idag läser jag i Svenska Dagbladet om s-ledarens senaste utspel som närmast påminner om ett panikartat utspel för att locka unga väljare: alla s-styrda kommuner och landsting ska ge ungdomar sommarjobb. Hur tänker Mona Sahlin nu och vad har detta med regeringens jobbpolitik? Sahlin tänker lösa arbetslösheten ...

Västerås blir finskt förvaltingsområde

Äntligen – idag kom regeringens beslut om att Västerås blir det 19e finska förvaltningsområdet i Sverige. Folkpartiet och Västeråsalliansen (jag som ansvarigt kommunalråd) har arbetat aktivt sedan maj 2009 för att få till denna – i första hand ansökan som kommunstyrelsen klubbade i höstas men också utvärdera våra förutsättningar om vi uppfyller kriterierna för att ...

Det går att motverka skolket

Idag skriver bl.a. Svenska Dagbladet om att skolkande elever fortsatt är ett stort bekymmer och en enkät visar att i vissa kommuner har elever varit borta i två månader. Även Dagens Nyheter refererar till Skolverkets intervju. Barnombudsmannen Fredrik Malmberg anser att skolan kan göra med och att samarbetet mellan socialtjänsten och barn-och ungdomspsykiatrin kan bli ...