Om behovet av prioritering

27. februari 2010 Välfärd 0
Läser idag i Svenska Dagbladet att Timrå kommun tvingas införa en slags ransoneringsrutin på äldreboendena. När jag hör ordet ransonering påminner det mig om den fattigdom som Sverige drabbades av under många år och inte minst under åren med krig i Europa. Ransonering hör man också om när FN och Röda Korset skickar iväg vatten, ...

Fokus på ungdomarna

Folkpartiet och Västeråsalliansen har beslutat att prioritera olika insatser under året för ungdomar, i första hand 18-24 år men även yngre när det kommer till våra sommarpraktikplatser. Socialdemokraterna har under den senaste tiden försökt ge en annan bild: nämligen en passiv Västeråsallians som inte gör tillräckligt. Detta är inte korrekt – Västerås stad har inte ...

Föredrar väljarna Sahlins tystnad?

23. februari 2010 Demokrati 0
Sedan mitten av december har medias nyhetsfokus- innan OS startade- legat på vädret och all snö. Detta intensifieras i februari när kyla kombineras med ännu mer snö och så småningom hur det påverkar vår infrastruktur. Dessa frågor fokuserar media på med all rätt eftersom det drabbar resenärer, bilresande, företag som inte får varor men också ...

Fp vill se en närpolis på Bäckby

Media rapporterar återigen om en serie inbrott i de västra stadsdelarna och främst stadsdelen Bäckby. I dagens VLT kommenterar jag detta och framför vårt gamla krav på en närpolis. Folkpartiet vill inte överdriva problematiken i just Bäckby- brottslighet och skadegörelser drabbar alla våra stradsdelar. Men sedan 2007 driver Folkpartiet att stadsdelen Bäckby ska få en ...

Bättre stöd för romer

Igår meddelade jag att Västerås stad i onsdags beslutat att under 2010 anslå en extra miljon till vårt arbete med att förbättra villkoren för romerna i Västerås. Det pågår ett aktivt arbete sedan hösten 2008 som började med dialogträffar och sedan har vi inrättat ett Råd för romska frågor som jag är ordförande för. Som ...

Vi behöver mer historia, inte mindre

Det är bra att vi har ett Skolverk som utreder och tar fram beslutsunderlag för skolpolitikerna. Men det är ännu bättre att vi har skolpolitiker som vågar ryta ifrån när det kommer förslag som inte de förtroendevalda kan ställa sig bakom eller sammanfaller med den skolpolitik som Folkpartiet och Alliansen presenterade inför valet 2006. Folkpartiet ...

Vi tar ungdomsarbetslösheten på allvar

Idag bemöter jag Per-Inge Ahlbäck (s) inlägg i VLT Debatt om att Folkpartiet och Västeråsalliansen inte satsar tillräckligt mycket för att få ner arbetslösheten i Västerås och i synnerhet för unga arbetslösa. Ahlbäck gör kopplingen att det var fel att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden gjorde ett överskott på 16,3 miljoner för år 2009 samtidigt som det ...

Avstamp inför valet

13. februari 2010 Demokrati 0
Folkpartiet liberalerna i Västerås samlas idag för årsmöte i vanlig ordning. Men denna gång är det valår och vi kommer förutom att berätta vad vi arbetat med under 2009 och vilka frågor speciellt folkpartiet drivit på i stadshuset, så ska vi anta en kommunlista som vi vill prsentera för våra väljare i september. Jag tror ...

Granskning av antimobbningsarbetet

09. februari 2010 Skolpolitik 0
Idag har utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden fattat ett antal viktiga och centrala beslut för den framtida utvecklingen av Västerås skolverksamheter. Dels har vi besvarat Skolinspektionens granskning och skickat in Västerås stads svar på pågående och planerade åtgärder. Bland de viktigaste kan nämnas bättre kvalitetsuppföljningsmodeller, Arenan som vi inrättat, arbetet mot skolk, att höja yrkesutbildningarnas kvalitet och vårt ...

Kan kvinnor bli presidenter?

08. februari 2010 Demokrati 0
Ibland undrar jag om våra barn och ungdomar, speciellt barn i unga åldrar diskuterar villkor för tjejer och killar. Skolan har ett stort ansvar och kan på olika sätt i pedagogiken stimulera en jämställdhetsdiskussion utan att den blir för svår och obegriplig. Min brorsdotter Rebecca, 11 år, går i åk 5 och vid en fikastund ...