Bokslut och framåtblick

År 2009 har minst sagt varit väldigt händelsrik på olika sätt. Som förtroendevald kan man inte undgå att nämna finans-och bostadskrisen som drabbade Sverige hösten 2008. Den kommunala politiken påvekas i allra högsta grad av ekonomin- det är basen för hela det politiska prioriteringsarbetet. Skatteintäkter, prognoser är något vi följer hela tiden samtidigt som vi måste ha ...

Ungdomssatsning gav jobb

Folkpartiet och Västeråsalliansens beslut i maj 2009 att anslå resurser för att förebygga ungdomsarbetslösheten och erbjuda unga utan arbete vägledning mm, Allegro har visat sig vara framgångsrikt. Idag skriver VLT om detta i sin tidning. Resurserna möjliggör för 300 ungdomar som lämnat gymnasieskolan att få en strukturerad insats i form av arbetsplatsbesök, gruppvägledning mm. Drygt ...

Sätt SD under lupp

En kraftig majoritet av de tillfrågade i en SIFO-mätning, 9 av 10 säger nej till en SD-koalition, skriver Svenska Dagbladet idag och referar till en opinonsundersökning. Det är en tydlig markering att svenska folket helst inte vill se en regering beroende av ett aktivt/passivt stöd av det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna. Men denna fråga handlar om ...

Personval, partier, politiskt innehåll

26. december 2009 Demokrati 0
Idag kom en sen julhälsning till Folkpartiets och Miljöpartiets partiledare i en mätning kring förtroendet för partiledarna, refererad bl.a i Svenska Dagbladet. Fps och Mps partledare ökar mest när man tillfrågat ca 1000 personer om deras förtroende för de politiska företrädarna. Det finns ingen koppling i Sverige historiskt till valresultat som är baserade enbart på en partiledares ...

God Jul

24. december 2009 Uncategorized 0
Idag vill jag tillönska alla en God Jul – jag hoppas att ni också passar på att vila, umgås med vänner och familj om man sedan får paket är det en bonus, men det viktigaste är att man får vara med sina vänner och släktingar och att man mår bra. God Jul från mig!

Socialförsäkring till de som behöver

Ett av folkpartiets viktigaste krav vid bildandet av Alliansen 2006 var att vi ska ha trygga social-och sjukförsäkringar som fungerar när människor av olika skäl tvingas bort från sitt arbete, exempelvis vid sjukdom. Folkpartiets krav var att man ska få behålla 80% av sin tidigare inkomst för att kunna försörja sig och inte tvingas sälja ...

S ställer inga krav i skolan

21. december 2009 Skolpolitik 0
Idag bemöter jag på VLT debatt en artikel från socialdemokraterna i Västerås. I deras inlägg menar man att man lärt sig en läxa i skolpolitiken och att man faktiskt ställer krav i skolan. I dagens debattinlägg efterfrågar jag vilka dessa, hittills okända, krav är och varför socialdemokraterna inte presenterat dessa i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Tvärtom ...

Rekordbudget för vuxenutbildningen

20. december 2009 Uncategorized 0
Idag rapporterar SR Västmanland om folkpartiets och Västeråsalliansens budget för vuxenutbildningen 2010. Bland flera viktiga folkpartireformer inom Västeråsalliansen kan man särskilt notera att vi redan i budget för 2007/08 fick gehör för en höjning av anslaget till vuxenutbildningen i Västerås med 10 miljoner. Budgeten har därefter behållit den höga nivån 2008/09 trots en mycket god arbetsmarknad och en låg arbetslöshet. ...

Märklig s-kritik mot sfi-granskning

Idag rapporterar SR Västmanland att socialdemokraten Per-Inge Ahlbäck är kritisk mot den granskning nämnden fattade beslut om att genomföra i juni. Det Ahlbäck inte berättar för radion är att det var en enig nämnd som gav staben i uppdrag att genomföra en kvalitetsuppföljning av våra avtal med alla anordnare av svenska för invandrare (sfi). Det vi beställde ...

Romer erbjuds preparand-SFI

Igår fattade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, på förslag av folkpartiet och Västeråsalliansen, beslut om att inrätta en slags preparandkurs för romer som idag har svårt att följa de ordinarie kurserna inom svenska för invandrare. Västerås har det senaste året aktivt arbetat för att underlätta för romer att få stöd på olika sätt för att fler ska klara av skolan och ...