Gymnasieskolan har problem

30. november 2009 Skolpolitik 0
Idag rapporterar Dagens Nyheter om en intressant rapport som Skolverket kommer att släppa kring betygssättningen av gymnasieeleverna. Skolverket har studerat 469 klasser runt om i landet och tittat på både kommunala och fristående skolor. I det avseendet konstateras inga större skillander. Däremot kan det skilja sig i samma kommun väldigt mycket. Skolverket konstaterar att det ...

Adventstider

29. november 2009 Diverse 0
Igår besökte jag Rättvik i Dalarna för att hålla ett anförande på folkpartiets konferens. Det var en bra träff med många nya engagerade medlemmar men också vänner som har betydelsefulla uppdrag i sina kommuner. Det är alltid värdefullt att ses och utbyta tips och erfarenheter på hur vi arbetar i vardagen och vilka liberala utmaningar ...

Fyller SD ett tomrum?

Nu är det knappt ett år kvar till valet och nu haglar opinionsmätningarna. Men det kommer att bli värre ju närmare valet. Idag presenteras ytterligare en mätning i Dagens Nyheter. Det är intressant att notera att andelen osäkra i just denna mätning är ca 20% och det är en viktig grupp som partierna måste locka till sig. ...

Integration ingen socialtjänstfråga

Jag välkomnar regeringens och Nyamko Sabunis proposition som läggs idag där huvudansvaret för statens integrationspolitik överförs från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Jag har i Västerås verkat för och delvis lyckats föra över delar av detta uppdrag från socialtjänsten till pedagogiska nämndernas stab som också har anavsar för arbetsmarknadspolitiken efter ett förslag från folkpartiet. Sedan 1 januari ...

Resurser till Vallbyprojektet

Igår meddelade jag att Västerås stad, beviljat projketet Vallby Unit ansökan på 50 000kr. Resurserna tas från kommunstyrelsens medel. Vallby är i fokus och vi ska på olika sätt bidra till att öka tryggheten och förebygga ungdomsarbetslösheten, inte minst genom att mötesplatsen som nu blir av också blir en trampolin ut i studier eller arbete. Jag ...

Medborgarkurs behövs

23. november 2009 Integration 0
Ett av de viktigaste förslagen i partistyrelsens förslag till integrationsprogram var att lyfta upp behovet av en medborgarkurs för alla nyanläda, öka kvaliteten i svenskundervisningen men också samhällsinformation, värderingar etc. Kursen ska erbjudas alla, men om man ansöker om medborgarskap ska detta vara obligatoriskt. En annan viktig del i förslaget är att vi vill ha ...

Landsmöte i Växjö

20. november 2009 Demokrati 0
Efter ett par dagar i Finland är jag nu i Växjö för folkpartiets landsmöte. I Finland höll jag ett anförande kring rubriken det mångkulturella samhället och demokrati. Jag återkommer med en längre rapport kring det besöket som hölls vid Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, i Esbo, strax utanför Helsingfors. Landsmötet inleddes med utskottsarbete ...

Bort med procentspärren i valen

17. november 2009 Demokrati 0
Personvalsinstrumentet infördes på allvar 1998 i syfte att öka delaktigheten och valdeltagandet. Men hittills har ”reformen” inte fått full genomslag som den förtjänar. I tider när de politiska partierna tappar medlemmar är det exta viktigt för deras legitimitet att maximera valdeltagande bland alla grupper i samhället och på alla nivåer som EU-valet, riksdagsvalet, landstingsvalet och ...

Vi har ett ansvar för romerna

16. november 2009 Integration 0
I torsdags var jag på ett seminarium för kommun- och landstingspolitiker i Stockholm. På plats som föredragande fanns förra fp-ledaren Maria Lessiner. Men denna gång i egenskap av ambassadör och ordförande för Delegationen för romska frågor. Hon höll ett fantastiskt anförande i 30min och det var knäpptyst i den stora salen. Jag har nog aldrig ...

Lämna inte walk-over i integrationfrågan

15. november 2009 Integration 0
Jag minns väl 2002 års valrörelse, folkpartiet liberalerna hade bestämt sig för att gå till väljarna med tydliga program bla. inom skolpolitiken, men också inom integrationspolitiken. Ett av flera förslag som jag starkt stöttar är krav på vissa kunskaper i svenska för den som vill bli medborgare. Bakgrunden var och är fortfarande att ett av ...